Image
Ремонтни дейности и монтаж на мебели

В зависимост от обема на отговорност и задължения на екипа, договорени в началото на проекта, ние ще управляваме процеса на монтажни и довършителни дейности, за да гарантираме, че проектът се изпълнява изцяло в съответствие със спецификацията.

Управление на доставки
Екипът поема отговорност за поръчки с доставчици и логистични компании. Поръчките и пристигането на доставки е важен елемент на проекта и за това ние имаме грижата това да се случва в нужното време.
Авторски надзор на проекти

В зависимост от степента на задълженията за управление и надзор, уговорени в началото на проекта, неговото развитие се следи и управлява на място. При евентуалното възникване на проблем, той ще бъде професионално решен с цел поддържане на качеството и бюджета.

Консултации и разработване на концепции

Процесът започва с първоначална консултация, фокусирана върху нуждите и стремежите на клиента. Дискутираме обекта и бюджета и даваме ясно обяснение на етапите в процеса на работа и нашите услуги.

Изготвяне на индивидуален интериорен проект и дизайн

След съгласуване на обхвата на проекта, екипът изготвя дизайнерски презентации, предлагащи различни пространствени и архитектурни аранжировки, цветове, осветление, обзавеждане, дограма и довършителни работи.

Изработка на мебели по индивидуален проект

Проектиране и изработка на мебелите според индивидуалните нужди на клиента и неговите специфични размери на дома, офиса или хотела.

Image